PRIMII PAȘI CA SĂ SCHIMBI VIAȚA UNUI COPIL

SUNT 3 MODURI PRIN CARE PUTEȚI LUA UN COPIL ÎN ÎNGRIJIRE

Puteți lua un copil prin adopție, prin asistența maternală sau să deveniți familie de plasament.

Vă recomandăm să vă informați din surse sigure ca să alegeți varianta potrivită pentru dumneavoastră.

DESPRE PLASAMENT

Plasament este un termen destul de amplu. Plasament presupune a plasa, după cum îi și spune, iar în domeniul protecției copilului, presupune a plasa copilul într-un loc stabil, dar temporar. Din punct de vedere juridic este o formă de protecție temporară. Are caracter temporar, adică se aplică până la îndeplinirea scopului. Scopul acestei forme de protecție este stabilizarea copilului, găsirea unui loc permanent, iar acest loc poate avea două variante pentru minori:

 1. reintegrarea în familie;
 2. adopția internă.

Formele de plasament sunt:

 1. La persoană sau familie;
 2. La un asistent maternal;
 3. La un serviciu de tip rezidențial într-un centru de plasament, căsuță de tip familial sau apartament de tip familial; Aici, structura personalului poate avea diverse forme: poate fi o familie sau o persoană angajată cu contract de muncă pentru normă întreagă să stea permanent cu copii, sau sunt angajate persoane care lucrează pe ture sau în schimburi și se rotesc la 12 sau 8 ore.

Primele două forme de plasament se mai numesc și plasament familial.

DESPRE ADOPȚIE

DEFINIȚIE

Copilul devine al dumneavoastră definitiv, purtând numele dumneavoastră printr-un certificat nou de naștere. Se rupe orice legătură cu familia lui biologică.

FINANCIAR

Beneficiați de un concediu de acomodare cu durata de maximum 1 an, plus de o indemnizație lunară în valoare de  1700 de lei (2018).

CONDIȚII

 • Să fii sănătos psihic și mintal;
 • Să nu ai copii în sistemul de protecție sau să fi decăzut din drepturi părintești;
 • Să nu fi condamnat penal;
 • Să ai o situație materială și financiară suficientă;
 • Să prezinți garanții morale;
 • Să parcurgi un curs de pregătire;
 • Să parcurgeți câțiva pași care sunt descriși mai jos.

PRINCIPALELE ACTE NECESARE

 1. copie de pe actul de identitate;
 2. copie legalizată de pe certificatul de naştere;
 3. copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;
 4. copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 5. certificatul de cazier judiciar;
 6. adeverinţe de venit sau alte documente care vă atestă veniturile;
 7. certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 8. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiți;
 9. certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiți, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Lista completă de acte o puteți consulta pe site-ul oficial al ANPDCA.

Detalii

Din punct de vedere juridic, Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Cu alte cuvinte, adopția este șansa copilului abandonat de a se bucura de o familie permanentă, de a avea mamă și tată, bunici, unchi și mătuși și alte rude cu care să creeze legături de atașament.

Cine poate adopta? Codul Civil ne spune cine nu poate adopta: Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta (Cap. III, art.459), deci dacă nu ești în această categorie, înseamnă că poți face fericit un copil. Însă Legea 273/2004 (republicată în 2016) ne spune că trebuie să îndeplinim niște condiții. Aceste condiții sunt evaluate  de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a județului sau sectorului de București în care ai domiciliul. 

Mai testată decât condițiile de trai este răbdarea, asta ne spune practica, pentru că trebuie urmați niște pași. Avem câțiva pași de urmat până ce primim atestatul de adoptator, după care, în funcție de condițiile evaluate și preferințele cu privire la copil, avem un timp de așteptare. Așteptăm să ne sune de la DGASPC unde am depus cererea că s-a găsit un copil potrivit cu noi.  Atunci suntem puși în fața unei situații de alegere: alegem să cunoaștem copilul pe viu sau așteptăm să ni se prezinte alt copil. Dacă alegem prima variantă, să cunoaștem acel copil, s-ar putea să ne îndrăgostim de el la prima vedere sau să ne retragem opțiunea și să vrem altceva.  Dacă ne place copilul ce l-am văzut, vom continua întâlnirile până când suntem siguri că pe acesta vrem să-l adoptăm. S-ar putea copilul să nu fie din județul în care noi locuim, astfel că deplasările ne vor costa un pic, dar ce mai contează când știm scopul cel mare?

Odată ce ne-am hotărât că vrem copilul ce l-am vizitat cu atâta entuziasm, cei de la DGASPC fac demersuri să avem acceptul Instanței Judecătorești de avea copilul la noi acasă pe o perioadă de 3 luni. 3 luni în care vedem dacă fiecare dintre noi ne adaptăm la noua situație, copilul se integrează în noua familie, iar familia se adaptează la noul stil de viață, viață dedicată unui copil cu istoric traumatic, pentru că, să nu uităm, copilul a suferit multe abuzuri și neglijări până să ajungă la noi în familie.

Dacă toată lumea se acomodează, ceea ce ar fi de dorit să se întâmple, cei de la DGASPC vor face alte demersuri ca Instanța Judecătorească să spună că este definitiv și irevocabil copilul nostru și numai al nostru pentru totdeauna.

Abia acum începe călătoria și drumul spre vindecare al copilului, iar pentru asta suntem noi, să vă sprijinm prin consiliere, organizare de grupuri de suport și tabere pentru familii adoptive.

ASISTENȚA MATERNALĂ

DEFINIȚIE

Copilul este în grija dumneavoastră pentru o perioadă, iar dumneavoastră sunteți angajat cu contract de muncă pentru normă întreagă, acasă la dumneavoastră.

FINANCIAR

Beneficiați de un salariu, plus alocația de plasament per copil, plus alte beneficii în bani sau materiale pentru îngrijirea copilului.

CONDIȚII

 • Să fiți sănătos psihic și mintal;
 • Să nu aveți copii în sistemul de protecție sau să fi decăzut din drepturi părintești;
 • Să nu fiți condamnat penal;
 • Să ai în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă;
 • Să prezinți garanții morale;
 • Să parcurgi cursul de formare profesională;
 • Disponibilitate să intrați în contact cu familia biologică a copilului.

 ACTE NECESARE PENTRU A DEVENI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

 1. copie de pe actul de identitate;
 2.  certificate medicale care să prezinte o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate şi a membrilor familiei;
 3. certificate de cazier judiciar dumneavoastră şi ale persoanelor cu care locuiți;
 4. un document care să ateste dreptul de folosinţă al locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii.

Lista completă o găsiți descărcând acest fișier.

DETALII

Din punct de vedere juridic, Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. Cu alte cuvinte, te angajezi cu contract de muncă să crești un copil la tine acasă.

Pentru că dezvoltarea copilului este foarte importantă în primii trei ani de viață, perioadă în care copilul are nevoie de îngrijire mai specială și pentru că foarte mulți copii sunt abandonați sau părăsiți în spitale, în anul 2003 s-a început dezvoltarea unui nou sistem de îngrijire a copiilor abandonați, cel de asistență maternală. Asistența maternală aduce un plus sistemului de protecție a copilului, spre deosebire de crentrele rezidențiale, asistența maternală oferă copilului o îngrijire particularizată și într-un mediu familial.

DESPRE PLASAMENT FAMILIAL

Asistentul maternal, spre deosebire de o familie de plasament, este angajat cu contract de muncă, așa cum este prezentat într-un alt articol.

Familia de plasament primește în casa sa un copil sau mai mulți cărora să le ofere protecția și grija de care au nevoie pentru reabilitarea și recuperarea lor din traumele trăite anterior. Este la fel ca un asistent maternal, doar că poate avea și alt loc de muncă cu normă întreagă, sau este ca o familie adoptivă, dar nu se știe pe ce perioadă îl va îngriji.

DESPRE FAMILIA DE PLASAMENT

DEFINIȚIE

Copilul este în grija dumneavoastră pentru o perioadă, la dumneavoastră acasă.

FINANCIAR

Aveți posibilitatea să vă păstrați locul de muncă. Din partea statului, primiți alocația de plasament și alocația de stat per copil. Nu sunteți angajat ca să îngrijiți copilul, deci nu primiți salariu pentru îngrijirea copilului.

CONDIȚII

 • Să fiți sănătos psihic și mintal;
 • Să nu aveți copii în sistemul de protecție sau să fi decăzut din drepturi părintești;
 • Să nu fiți condamnat penal;
 • Să aveți condiții adecvate de locuit;
 • Să prezentați garanții morale;
 • Să faceți parte din familia extinsă a copilului sau din rețeaua socială a copilului;
 • Disponibilitate de a intra în contact cu familia biologică a copilului.

NU PUTEȚI FI FAMILIE DE PLASAMENT DACĂ

 • ați depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepţia situaţiei în care faceți parte din familia extinsă a copilului;
 • locuiți în fapt sau gospodăriți împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;
 • ați fost asistent maternal şi vi s-a retras atestatul din motive imputabile dumneavoastră;
 • exercitați temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor lui;

Dacă doriți să luați în plasament un copil sau mai mulți, trebuie să depuneți o cerere de evaluare la direcţia generală în a cărei rază administrativ-teritorială aveți stabilit domiciliul sau reşedinţa.

PRINCIPALELE ACTE NECESARE

 1. copie de pe actul de identitate;
 2. certificate medicale care să prezinte o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate şi a membrilor familiei;
 3.  certificate de cazier judiciar dumneavoastră şi ale persoanelor cu care locuiți;
 4.  aviz psihologic;
 5. copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;

Lista completă o găsiți descărcând acest fișier.

DETALII

Pentru a deveni familie de plasament nu trebuie să urmați niciun curs de pregătire sau de formare profesională, în schimb, specialiștii recomandă să aveți deja o relație de atașament cu copilul pe care urmează să-l luați în îngrijirea dumneavoastră.

Dacă doriți să luați un copil deja instituționalizat, trebuie să-l vizitați de câteva ori, ulterior puteți cere să-l luați la dumneavoastră acasă pentru weekend sau vacanțe în vederea acomodării copilului cu dumnevoastră cu scopul de a i se schimba forma de protecție la dumneavoastră acasă. Copilul trebuie să fie în același județ cu dumneavoastră, pentru a se respecta obiectivele în vederea reintegrării lui în familia biologică.

Dacă ați ajuns în etapa de învoire, sau cum s-ar mai spune, perioada de acomodare, și vă dați seama că acomodarea este greoiae, este important să dați timpul necesar copilului, să mergeți în ritmul lui, iar dacă acomodarea nu se întâmplă nicicum, este mai sănătos atât pentru copil, cât și pentru dumneavoastră, să nu forțați lucrurile. Trebuie să vă asigurați că toată lumea din casă este acomodată cu noua situație.

Dacă toată lumea s-a acomodat cu nou situație, puteți face cerere de instituire a măsurii de plasament la dumneavoastră în familie pentru copil. Iar de aici veți începe să fiți parte la conturarea viitorlui copilului, care este incert. Nu se va știi cât timp va sta la dumneavoastră pentru că nu se știe dacă părinții lui biologici vor face demersurile necesare să-l ia înapoi. Iar dacă aceste demersuri vor exista, ceea ce e puțin probabil, ne spune practica, va trebui să fiți deschiși spre o relație cu familia lui biologică. Și pentru acest lucru vă putem fi alături.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

+40 799 788 582

+40 747 953 996

Blvd. Victoriei, Nr. 9, Bl. 36, Sc. A, Ap. 3, Brasov, Romania

david@romaniankids.org

Biroul Nostru